Afspraak maken? info@4care-zorgadministratie.nl
Bel 4Care Zorgadministratie
Bel 0615327003

Wat kan 4Care voor u betekenen?

Een afspraak maken?

4Care komt op voor uw belangen, geeft advies in het verbeteren van procesrisico’s ten behoeve van een tijdige declaratie/facturatie en houdt ontwikkelingen in de regio nauwlettend voor u in de gaten.

Berichtenverkeer met gemeenten


Heeft u een verwijzing ontvangen van een huisarts, gecertificeerde instelling etc. of is er sprake van een verlenging van de zorg, dan wordt dit in het berichtenverkeer gecommuniceerd middels een 315-bericht.
Na het versturen van een plan van aanpak (1G1P1R) ontvangt u een digitale toewijzing (301-bericht). Dit bericht wordt geïmporteerd in uw zorgregistratiesysteem, waarna u kan starten met de zorg aan de cliënt.

Om tot een goedgekeurde declaratie te komen moeten de volgende meldingen gecommuniceerd worden middels het berichtenverkeer:
Melding aanvang zorg (305-bericht)
Melding einde zorg (307-bericht)

4Care verzorgt graag deze berichten voor uw praktijk.

Declaratie / Facturatie aan gemeenten

4Care declareert voor u de geleverde zorg

Onderhanden werk bepaling

Indien in een regio arrangementen worden gedeclareerd voor de ingezette zorg, bepaald 4Care ten behoeve van uw omzetbepaling en ter voorbereiding op de jaarverantwoordingen het onderhanden werk.

Samenstellen van verantwoordingen

Na afloop van een declaratiejaar moet conform het getekend contract met gemeenten een eindverantwoording worden aangeleverd met daarin de gerealiseerde zorgproductie en het onderhanden werk. Afhankelijk van de jaaromzet dient de eindverantwoording voorzien te worden van een accountantsverklaring. 4Care ondersteunt u in het opstellen van deze verantwoording ter aanlevering aan de gemeente en eventueel aan uw accountant ten behoeve van een accountantsverklaring.

Contractaanvragen

4Care ondersteunt u in het maken van contractafspraken met gemeenten en in het opstellen van dienstverlening overeenkomsten met uw cliënten.

Signaleren van procesrisico’s, budgetbeheersing

4Care ondersteunt in het bewaken van budgetplafonds, signaleren van aflopende indicaties, bewaken van geïndiceerde volumes, signaleren van geen volledige zorgplannen, verdelen van budgetten. Is er behoefte aan maatwerk, bespreek dit tijdens ons kennismakingsgesprek of tijdens een van onze werkoverleggen.

CBS aanlevering

Zorgaanbieders zijn verplicht om 2x per jaar verantwoording af te dragen aan de CBS. 4Care verzorgt deze aanlevering graag voor u.